czwartek, 12 listopad 2015 17:06

Tworzymy Fundusze Wydzielone

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Aby utworzyć Fundusz Wydzielony należy zebrać co najmniej trzy osoby które będą chciały pracować na rzecz dobra wspólnego. Określą swój cel, spójny z celami statutowymi Darłowskiego Centrum Wolontariatu i złożą pismo do Zarządu DCW z prośbą o utworzenie takiego Funduszu. W piśmie powinno się znaleźć:
 

nazwa grupy inicjującej powstanie nowego Funduszu,

cele przyszłych działań (spójne z celami statutowymi Darłowskiego Centrum Wolontariatu),

spis osób które będą aktywnie działać w tym Funduszu.

 
 
Następnie po zaakceptowaniu pisma przez Zarząd DCW przyszły Fundusz uzyskuje status "Fundusz Wydzielony w trakcie tworzenia". Taki Fundusz ma już wszystkie prawa jak Fundusz Wydzielony oprócz możliwości wydatkowania pieniędzy. Po zebraniu kapitału żelaznego (3.000 zł) i opracowaniu swojego regulaminu, Zarząd Darłowskiego Centrum Wolontariatu większością głosów powołuje nowy Fundusz Wydzielony.

 

Plusy utworzenia Funduszu Wydzielonego

 

+ Możliwość pozyskiwania odpisów 1% podatku – Darłowskie Centrum Wolontariatu posiada status Organizacji Pożytku Publicznego co daje możliwość pozyskiwania odpisów 1% podatku.

 

+ Możliwość pozyskiwania Darowizn – osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy chętniej przekazują darowizny finansowe jak i rzeczowe na rzecz organizacji pozarządowych ponieważ mogą wówczas korzystać z wysokich odpisów od podatku.

 

+ Minimum formalności – na początku składa się do Zarządu Darłowskiego Centrum Wolontariatu list z chęcią utworzenia takiego Funduszu. Następnie opracowuje się Regulamin (jedna strona A4) w którym jest zawarte co taki Fundusz będzie wspierał i kto będzie nim zarządzał (Komisja Funduszu). Regulamin, komisję funduszu zatwierdza Zarząd Darłowskiego Centrum Wolontariatu. Wszelkie obowiązki związane z księgowością i sprawozdawczością zajmuje się Darłowskie Centrum Wolontariatu.

 

+ Autonomia – wszelkie decyzje o wydatkowaniu środków podejmuje komisja funduszu wydzielonego. Decyzje komisji są następnie formalnie zatwierdzana przez Zarząd Darłowskiego Centrum Wolontariatu.

 

+ Promocja – Darłowskie Centrum Wolontariatu wspiera fundusze wydzielone materiałami promocyjnymi przy pozyskiwaniu 1% np.: kalendarzyki, ulotki, plakaty, kuferki promocyjne, krówki promocyjne, itd.

 

+ Zysk z inwestycji Kapitału Żelaznego – Zarząd Darłowskiego Centrum Wolontariatu najaktywniejszym Funduszom przydziela środki finansowe z podziału zysku uzyskanego przez inwestycje kapitału żelaznego Fundacji.

 

+ Kapitał Żelazny 3000 zł – aby utworzyć Fundusz Wydzielony należy uzbierać 3000 zł kapitału żelaznego Funduszu. Może on być zbierany w różny sposób np. zbiórki, imprezy promocyjne, odpisy 1% podatku, darowizny itd. Fundusz ten jest nienaruszalny i stanowi zabezpieczenie działań Funduszu Wydzielonego. W razie rozwiązania Funduszu Wydzielonego Kapitał Żelazny Funduszu Wydzielonego nie jest zwracany założycielom.

Czytany 3830 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 24 listopad 2015 18:23
Więcej w tej kategorii: Fundusze wydzielone - lista »