wtorek, 29 wrzesień 2015 21:16

Rada Programowa Bałtyckiego Funduszu Lokalnego

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

29 czerwca 2015 roku została powołana Rada Programowa Bałtyckiego Funduszu Lokalnego - organ doradczy Darłowskiego Centrum Wolontariatu.

 

Radę tworzą:

-     przewodniczący - pan Maciej Jabłoński

-     zastępca przewodniczącego - pani Marta Wojniusz-Bukowska

-     sekretarz - pani Elwira Wiśniowska 

         członkowie:  

-      pani Agnieszka Klin

-      pani Beata Kuchta

-      pani MariolaWojniusz

-      pan Arkadiusz Sip

-      pan Ryszard Mroziński

-      pan Wiesław Połczyński

 

 

Osoby tworzące Radę posiadają bogate doświadczenie na różnych polach, a także aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej. Główne zadania Rady Programowej zakładają:

-       inicjowanie kierunków działalności Funduszu i zarządzania jego kapitałem żelaznym; 

-       rozpatrywanie i zatwierdzanie planów rozwoju i działania Funduszu; 

-       monitorowanie wyników działalności Funduszu;

-       zatwierdzanie dokumentów regulujących funkcjonowanie Funduszu;

-       opiniowanie bieżącej realizacji celów i zadań Funduszy Wydzielonych.

 

 

Obecnie Bałtycki Fundusz Lokalny to 13 funduszy wydzielonych, z czego 8 zostało już utworzonych, a 5 jest w trakcie tworzenia. Wśród nich są fundusze grantowe - wspierające w formie dotacji działania prospołeczne; fundusze stypendialne - wspierające uzdolnione dzieci i młodzież, osoby potrzebujące, czy osoby starsze oraz fundusze związane z edukacją.

Rada Programowa Bałtyckiego Funduszu Lokalnego zachęca osoby prywatne i firmy do tworzenia Funduszy Wydzielonych, szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr telefonu: 781 830 005

Fundusz Lokalny jest niezależną, apolityczną, nie nastawioną na zysk organizacją filantropijną. Fundusz zabiega o środki finansowe od różnych darczyńców (indywidualnych i instytucjonalnych), inwestuje je i buduje tzw. kapitał żelazny, a dochody z zainwestowanego kapitału przeznacza na wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych. Fundusz zaspokaja określone potrzeby lokalne mieszkańców poprzez m.in. programy stypendialne pomagające dzieciom i młodzieży z rodzin niezamożnych w rozwijaniu ich talentów, programy, akcje i kampanie edukacyjne służące rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych.

 

 

Odbiorcami Bałtyckiego Funduszu Lokalnego  są organizacje pozarządowe, szkoły, domy kultury, kluby, grupy mieszkańców, wolontariuszy, stypendystów.

 

Fundusz Lokalny zna problemy i potrzeby swojego środowiska i rozwiązuje je poprzez wspieranie wszelkich inicjatyw lokalnych w zakresie: oświaty, edukacji i wychowania, ekologii, kultury, sportu i turystyki, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwa obywateli oraz realizuje inne działania ważne dla społeczności lokalnej i samych darczyńców.

 

FL jako lider w swoim społeczeństwie współpracuje z wieloma partnerami: władzami lokalnymi, biznesem, organizacjami przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi, mediami, ekspertami i działaczami lokalnymi.

Czytany 4094 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 24 listopad 2015 18:31
Więcej w tej kategorii: Fundusze wydzielone - lista »