piątek, 08 sierpień 2008 23:32

Członkostwo w DCW

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jesteśmy otwarci na nowych członków, którzy swoją aktywnością zasilą grono ludzi przyczyniających się do pozytywnych zmian w środowisku lokalnym.

 

Stowarzyszenie zostało założone 17 stycznia 2007 roku, od grudnia 2009 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego, a od 2010 prowadzimy Lokalną Sieć Wolontariatu, w ramach której już działa ponad pół tysiąca wolontariuszy.

 

Wśród członków DCW są pedagodzy, pracownicy instytucji publicznych i samorządowych, przedsiębiorcy oraz osoby prywatne, osoby, które współpracują na rzecz pewnej sprawy, sami będąc wolontariuszami. Przekazujemy swoje umiejętności, wiedzę i stwarzamy możliwości działania innym.

 

 

Naszym celem jest rozwój i propagowanie idei wolontariatu. Poprzez aktywizowanie i edukację młodych ludzi dążymy do wzmocnienia rozwoju społeczności lokalnej, w której działamy. Pomagamy rozwijać ciekawe inicjatywy dzieci, młodzieży i osób starszych. Pochylamy się nad losem dzieci chorych i niepełnosprawnych. Mamy odwagę angażować się w działania społeczne, wprowadzamy w życie duże i małe zamierzenia, które przynoszą innym radość, a nam satysfakcję. To nie zawsze są wielkie czyny, czasem tylko drobna pomoc.

 

Stowarzyszenie DCW jest otwarte na nowych członków, którzy swoją aktywnością, chęcią rozwoju i doskonalenia się zasilą grono ludzi przyczyniających się do pozytywnych zmian w rzeczywistości edukacyjnej. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami członkowstwa, które są ściśle określone w Statucie w rozdziale III. Członkowie ...

 

Chcesz zostać członkiem Darłowskiego Centrum Wolontariatu?

 

 

1 KROK

 

Warunkiem pierwszym i koniecznym jest dokładne zapoznanie się i zaakceptowanie celów statutowych Stowarzyszenia.

 

 

2 KROK

 

Należy złożyć deklaracją członkowską, zobowiązując się do aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i poczekać na list zwrotny potwierdzający członkostwo.

Wydrukowaną i wypełnioną deklarację członkowską należy zaopatrzyć w swój własnoręczny podpis, a następnie wysłać pocztą na adres DCW.

 

 

3 KROK

 

Jako członek lub członkini rozpocząć działalność w Stowarzyszeniu.

 

 

4 KROK

 

Opłacić składki – 36 zł za cały rok (w formie jednorazowej wpłaty lub dwóch rat po 18 zł za pół roku).

 

Korzyści z członkostwa:

 • Prawo kształtowania programu działalności Stowarzyszenia

 • Możliwość zostania koordynatorem wydarzenia, bądź projektu według własnego pomysłu, po konsultacji z Zarządem!

 • Możliwość korzystania w pełni z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

 • Materiały informacyjne o wszelkich inicjatywach Stowarzyszenia przysyłane do domu drogą elektroniczną.

 • Nauka samodzielnego pisania projektów.

 • Możliwość do korzystania z opieki i rekomendacji Stowarzyszenia.

 • Możliwość wyjazdów szkoleniowych.

 • Udział w akcjach, programach, imprezach prowadzonych przez DCW.

 • Możliwość zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 • Branie udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym (członek wspierający) lub stanowiącym (członek zwyczajny).

 • A przede wszystkim nauczysz się nieocenionej umiejętności pozytywnego zaskakiwania innych!

 

 

Informujemy także, że istnieje możliwość wysłania deklaracji drogą e-mailową. W tym przypadku należy zgłosić się do naszego Biura w celu własnoręcznego złożenia podpisu. Tylko deklaracja z własnoręcznym podpisem jest ważna i jest rozpatrywana przez Zarząd DCW.

 

Zmieniamy świat na lepszy!

 

 

Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu - swemu bliźniemu. Jest to bez mała «prawo istnienia». Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał.
                                                                             Jan Paweł II

Czytany 3645 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 24 listopad 2015 18:20
Więcej w tej kategorii: « Sprawozdania DCW Zespół organizacji »

Creative Commons

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane,a stworzone w ramach działalności DCW są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported