czwartek, 12 listopad 2015 18:31

Działaj lokalnie

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(5 głosów)

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Darłowskie Centrum Wolontariatu, które w 2010 roku zostało Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

 

„Działaj Lokalnie” to program grantowy, który wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.  

Program „Działaj Lokalnie” zachęca mieszkańców małych społeczności do wspólnego działania. Ze środków programu wspierane są różnorodne przedsięwzięcia - od kulturalnych i edukacyjnych, poprzez ekologiczne, nastawione na podtrzymywanie tradycji, po promujące turystykę i przedsiębiorczość. Wychodzimy z założenia, że każda społeczność jest inna, dlatego to sami mieszkańcy decydują o tym, jakie działania w ich środowisku są najbardziej potrzebne.

 

Co roku środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przekazywane są każdemu partnerowi sieci. Każdy ODL pozyskuje dodatkowo własne fundusze na sfinansowanie części kosztów realizacji lokalnego konkursu grantowego. Pochodzą one od samorządów, firm, innych instytucji lub od mieszkańców (m.in. z kampanii 1 %).

 

Co roku ODL ogłaszają na swoim terenie lokalne konkursy grantowe. W ramach każdego z nich ODL przyznaje od kilku do kilkudziesięciu grantów (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy) na realizację projektów, które:

  • aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego,
  • przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych,
  • w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).
  • Lokalne konkursy przeprowadzane są według jednakowych zasad. Nacisk kładziony jest przede wszystkim na jawność, przejrzystość, otwartość i współpracę różnorodnych środowisk.

 

Jak można dostać dotację w Programie?

  1. Sprawdź, czy na terenie Twojej gminy działa Ośrodek „Działaj Lokalnie”. Listę znajdziesz w zakładce Zasięg „Działaj Lokalnie”.
  2. Jeśli odnalazłeś właściwą organizację, skontaktuj się z nią. Każdy ODL ustala indywidualny harmonogram działań, wyznacza terminy składania dokumentów i sam kontaktuje się z wnioskodawcami.
  3. Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi Programu – właściwy ODL udostępni odpowiedni wniosek i regulamin Konkursu. Zastanów się, czy działania, które chcesz realizować, spełniają założenia konkursu grantowego.
  4. Przygotuj wniosek i złóż go online poprzez generator wniosków. 

 

Więcej informacji na ogólnopolskiej stronie Programu Działaj Lokalnie www.dzialajlokalnie.pl oraz lokalnie na stronie www.dl.wolontariat.com.pl

 

 

Czytany 6177 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 16 październik 2017 21:10

Creative Commons

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane,a stworzone w ramach działalności DCW są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported