czwartek, 12 listopad 2015 18:41

SIEĆ WOLONTARIATU

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Lokalna Sieć Wolontariatu działa pod patronatem Darłowskiego Centrum Wolontariatu obejmując swoim zasięgiem powiat sławieński.

 

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU, choć nastawione na wolontariat dzieci i młodzieży, skupia zarówno młodszych, jak i starszych wolontariuszy. Warunek działania jest jeden - mieć odwagę czynić Dobro!

 

Stowarzyszenie zostało założone 17 stycznia 2007 roku, od grudnia 2009 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego, a od 2010 prowadzimy Lokalną Sieć Wolontariatu, w ramach której już działa ponad pół tysiąca wolontariuszy.

 

Zmieniamy świat na lepszy!

Lokalną Sieć Wolontariatu, tworzą:

 1. Szkolny Klub Wolontariusza „Pomocna dłoń” przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza w Darłowie,
 2. Szkolny Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół Społecznych w Darłowie,
 3. Szkolny Klub Wolontariusza „Esperanza” przy Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie,
 4. Szkolny Klub Wolontariusza przy Gimnazjum nr 3 w Dąbkach,
 5. Szkolny Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół Morskich w Darłowie,
 6. Szkolny Klub Wolontariusza „Promyk nadziei” przy Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie,
 7. Szkolny Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół Społecznych w Korlinie,
 8. Szkolny Klub Wolontariusza przy Szkole Podstawowej w Staniewicach,
 9. Szkolny Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół nr 4 w Kopnicy,
 10. Szkolny Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół Społecznych w Dobiesławiu,
 11. Szkolny Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół Społecznych w Jeżyczkach,
 12. Szkolny Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół Społecznych w Słowinie,
 13. Szkolny Klub Wolontariusza przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy AK w Warszkowie,
 14. Punkt Wolontariatu przy Świetlicy Środowiskowej „Bezpieczna przystań” w Darłowie,
 15. Punkt Wolontariatu przy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie,
 16. Przedszkolny Wolontariat „Koniczynka” Przedszkola nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Darłowie,
 17. Punkt Wolontariatu Domu Hospicyjno - Opiekuńczego Caritas im. Biskupa Czesława Domina w Darłowie,
 18. Punkt Wolontariatu przy Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno Terapeutycznym w Darłowie,
 19. Szkolny Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół we Wrześnicy,
 20. Szkolny Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół Społecznych w Starym Jarosławiu,
 21. Wolontariat Pracowniczy Stoczni Darłowo,
 22. Szkolny Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół Społecznych w Pieszczu.
 
 
 
Informacja dotycząca możliwości dofinansowanie zadania

1.       O dotacje mogą ubiegać się Szkolne Kluby Wolontariusza oraz Punkty Wolontariatu działające pod patronatem Darłowskiego Centrum Wolontariatu, posiadające środki finansowe w dyspozycji zabezpieczone Uchwałą Zarządu nr 32/2015 z dn. 11.12.2015 r.

2.       Kwota dotacji na jedno zadanie może wynosić min. 100 zł, przy czym nie może przekroczyć środków w dyspozycji danego Klubu.

3.       Wypełniony formularz wniosku o dotację należy złożyć osobiście w siedzibie DCW lub przesłać drogą pocztową na adres DCW.

4.       Decyzję o przyznaniu kwoty dofinansowania podejmuje Zarząd DCW w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

5.       Dotacja przekazywana jest wyłącznie w formie refundacji poniesionych kosztów, na podstawie złożonego sprawozdania w ciągu dwóch tygodni od momentu zakończenia realizacji zadania oraz faktycznie poniesionych i udokumentowanych wydatków załączonych w oryginale do sprawozdania. Dane do faktury /rachunku:         

Darłowskie Centrum Wolontariatu

ul. Bogusława X 28, 76-150 Darłowo

NIP: 499-05-38-863

 
Załączniki po pobrania poniżej.
Czytany 5448 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 14 kwiecień 2016 10:11