Aktualności

Działaj Lokalnie 2023 – nabór uzupełniający

Zarząd Darłowskiego Centrum Wolontariatu informuje o zakończeniu prac Lokalnej Komisji Grantowej Programu “Działaj Lokalnie” w naborze uzupełniającym. Do konkursu w określonym terminie wpłynęły 4 wnioski. Wszystkie wnioski spełniały kryteria formalne. Lokalna Komisja Grantowa w roku 2023 składała się z ekspertów reprezentujących sektor społeczny i prywatny. Każdy wniosek został oceniony, zgodnie z regulaminem prac Komisji, niezależnie przez wszystkich członków. W dniu 08 sierpnia w Darłowskim Centrum Wolontariatu odbyło się posiedzenie Komisji, na którym wyłoniono ostateczny kształt listy rankingowej wniosków oraz złożono Zarządowi Stowarzyszenia rekomendacje dotyczące ewentualnych zmian i negocjacji w ramach zgłoszonych projektów. Zarząd Stowarzyszenia Darłowskie Centrum Wolontariatu na posiedzeniu hybrydowym zatwierdził ostateczną listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania w naborze uzupełniającym.

Lista wniosków, które otrzymały dofinansowanie:

1. Wniosek nr DL/1968/38/2023 „Lawendowy zawrót głowy”, wnioskodawca i realizator Koło Gospodyń Wiejskich w Malechowie. Kwota dofinansowania: 5.942 zł.

2. Wniosek nr DL/1950/38/2023 „Biblioteczka plenerowa Poczytajmy dzieciom” wnioskodawca i realizator Koło Gospodyń Wiejskich Zieleniczanki w Zielenicy. Kwota dofinansowania: 4.100 zł.

3. Wniosek nr DL/1962/38/2023 „Ukwiecone Bobrowiczki”, wnioskodawca i realizator Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi. Kwota dofinansowania 3.500 zł.

16 sierpnia w siedzibie Darłowskiego Centrum Wolontariatu zostały podpisane umowy przez Grantobiorców z naboru uzupełniającego programu „Działaj Lokalnie”.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za pomyślną realizację projektów. Szczególnie gratulujemy tym, którzy otrzymali grant po raz pierwszy.

Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności koordynowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Organizacją grantową realizującą Program w powiecie sławieńskim jest Ośrodek Działaj Lokalnie – Darłowskie Centrum Wolontariatu.

Edycja 2023 Programu „Działaj Lokalnie” w powiecie sławieńskim finansowana jest przez:

Polsko – Amerykańską Fundację Wolności.

#PAFW  #AkademiaRozwojuFilantropiiwPolsce  #DziałajLokalnie

Share

Nowości z FB

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons Czytaj więcej

Darowizna na cele charytatywne

Pomóż nam jeszcze lepiej realizować działania

Najlepszy sposób na zmianę życia innych